Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestský klub vzpierania a silových športovcov
Sídlo:
Michalovská 9, 04011 Košice-Západ
IČO:
35552867
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
11.02.2014
Koniec kontroly
24.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestský klub vzpierania a silových športov_038_2014_1110_1090_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 218 KB, Dátum zverejnenia: 24.03.2014

Späť