Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor SVINICA
Sídlo:
Svinica 54, 04445 Svinica
IČO:
42107580
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
11.02.2014
Koniec kontroly
02.03.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_RKC na Slovensku-Cirkevný zbor SVINICA_038_2014_1100_1090.pdf
Veľkosť: 92 KB, Dátum zverejnenia: 02.03.2014

Späť