Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Sídlo:
Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie
IČO:
00179124
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
10.02.2014
Koniec kontroly
24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_RC Biskupstvo Spisske Podhradie_038_2014_1110_1110.pdf
Veľkosť: 232 KB, Dátum zverejnenia: 24.04.2014

KA-004/2010/0001

Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť