Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová
Sídlo:
Litmanová 1, 06531 Litmanová
IČO:
31952071
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
10.02.2014
Koniec kontroly
24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_GC farnost Litmanova_038_2014_1110_1110.pdf
Veľkosť: 223 KB, Dátum zverejnenia: 24.04.2014

Späť