Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Sídlo:
Cyrila a Metoda 29, 03861 Vrútky
IČO:
31642195
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
19.03.2014
Koniec kontroly
06.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MPS Vrútky_ s.r.o._KA-067/2014/1090_1140.pdf
Veľkosť: 163 KB, Dátum zverejnenia: 06.05.2014

Späť