Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Boheľov
Sídlo:
Boheľov 12, 92901 Boheľov
IČO:
00305316
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
23.04.2014
Koniec kontroly
18.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol _Obec Bohelov_058_2014_1080_1080.pdf
Veľkosť: 253 KB, Dátum zverejnenia: 18.05.2014

Späť