Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské kultúrne stredisko (skrátene MsKS)
Sídlo:
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 92901 Dunajská Streda
IČO:
00036561
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
04.03.2014
Koniec kontroly
09.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

protokol_MsKS_Dunajska Streda_038_2014_1110_1130.pdf
Veľkosť: 189 KB, Dátum zverejnenia: 08.05.2014

Späť