Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., v skratke MsBP Handlová s.r.o.
Sídlo:
Pekárska 16, 97251 Handlová
IČO:
36851442
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
23.03.2014
Koniec kontroly
14.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestsky podnik Handlova s.r.o._067_2014_1090_1120.pdf
Veľkosť: 149 KB, Dátum zverejnenia: 14.05.2014

Späť