Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo:
Námestie L.Svobodu 4, 97401 Banská Bystrica
IČO:
37957937
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
12.07.2016
Koniec kontroly
04.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-002/2014/1015

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií vo vybraných nemocniciach SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2014/1015
Účel
Preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, správy a ochrany a
Začiatok kontroly
20.11.2014
Koniec kontroly
07.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-039/2014/1030

Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2014/1030
Účel
Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Začiatok kontroly
19.02.2014
Koniec kontroly
27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť