Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
Sídlo:
Toplianska 5, 82107 Bratislava-Vrakuňa
IČO:
35815329
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-072/2015/1060

Hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými na odstránenie systémových porúch bytových domov
Číslo kontrolnej akcie
KA-072/2015/1060
Účel
Preveriť dodržiavanie podmienok pre poskytovanie a čerpanie verejných prostriedkov pri poskytovaní d
Začiatok kontroly
27.09.2015
Koniec kontroly
25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
19.03.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SPOKOJNE BYVANIE s.r.o._067_2014_1090_1080.pdf
Veľkosť: 251 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

Späť