Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Službyt Nitra, s.r.o.
Sídlo:
Janka Kráľa 122, 94901 Nitra
IČO:
31447929
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
24.03.2014
Koniec kontroly
29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Sluzbyt Nitra_067_2014_1090_1100.pdf
Veľkosť: 118 KB, Dátum zverejnenia: 29.04.2014

KA-055/2008/0001

Kontrola uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
17.02.2008
Koniec kontroly
29.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť