Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzitná nemocnica Martin
Sídlo:
Kollárova 2, 03659 Martin
IČO:
00365327
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-039/2014/1030

Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2014/1030
Účel
Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Začiatok kontroly
09.02.2014
Koniec kontroly
05.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Univerzitná nemocnica Martin_KA-039_2014_1030_1140.pdf
Veľkosť: 344 KB, Dátum zverejnenia: 05.05.2014

KA-056/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2013/1030
Účel
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Začiatok kontroly
10.02.2013
Koniec kontroly
24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam o vysledku kontroly uplne znenie_Univerzitna namocnica Martin_056_2013_1030_1140.pdf
Veľkosť: 132 KB, Dátum zverejnenia: 24.03.2013

Späť