Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vojka nad Dunajom
Sídlo:
Vojka nad Dunajom 150, 93031 Vojka nad Dunajom
IČO:
00305812
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-038/2014/1110

Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2014/1110
Účel
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Začiatok kontroly
11.02.2014
Koniec kontroly
16.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vojka nad Dunajom_KA-038_2014_1110_1130.pdf
Veľkosť: 58 KB, Dátum zverejnenia: 16.04.2014

Späť