Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Brezová pod Bradlom
Sídlo:
M.R.Štefánika 1/1, 90613 Brezová pod Bradlom
IČO:
00309443
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-010/2019/1120

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2019/1120
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
19.02.2019
Koniec kontroly
09.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2017/1140

eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2017/1140
Účel
Posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie služieb eGovernment obcí a m
Začiatok kontroly
23.02.2017
Koniec kontroly
27.03.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-058/2014/1080

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2014/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
20.03.2014
Koniec kontroly
11.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_mesto Brezova pod Bradlom_058_2014_1080_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 185 KB, Dátum zverejnenia: 11.05.2014

Späť