Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Správa majetku mesta Prievidza,v skratke SMMP,s.r.o.
Sídlo:
T.Vansovej 24, 97101 Prievidza
IČO:
36349429
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
23.03.2014
Koniec kontroly
22.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Sprava majetku mesta Prievidza_SMMP s r o _067_2014_1090_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 179 KB, Dátum zverejnenia: 22.04.2014

Späť