Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Letecká vojenská nemocnica, a.s.
Sídlo:
Murgašova 1, 04086 Košice-Staré Mesto
IČO:
36601578
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-039/2014/1030

Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2014/1030
Účel
Prekontrolovať optimálnosť dohodnutých zmluvných podmienok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Začiatok kontroly
10.02.2014
Koniec kontroly
16.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_LVN a.s._039_2014_1030_1090.pdf
Veľkosť: 397 KB, Dátum zverejnenia: 16.04.2014

Späť