Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
PODNIK BYTOVÝCH SLUŽIEB, s.r.o.
Sídlo:
Obrancov Mieru 51, 90201 Pezinok
IČO:
35721057
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-067/2014/1090

Kontrola hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel
Číslo kontrolnej akcie
KA-067/2014/1090
Účel
Zistiť reálny stav uplatňovania práv vlastníka v obchodnej spoločnosti, stav správy a ochrany majetk
Začiatok kontroly
23.03.2014
Koniec kontroly
01.05.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_PODNIK BYTOVYCH SLUZIEB sro Bratislava_067_2014_1090_1080.pdf
Veľkosť: 208 KB, Dátum zverejnenia: 01.05.2014

Späť