Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Environmentálny fond
Sídlo:
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
IČO:
30796491
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2021/1062

Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2021/1062
Účel
Preveriť efektívnosť využívania finančných prostriedkov vzhľadom na disponibilné prostriedky, ktoré
Začiatok kontroly
02.05.2021
Koniec kontroly
13.09.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2017/1060

Kontrola energetickej účinnosti vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2017/1060
Účel
Zhodnotiť stratégiu, financovanie a monitorovanie zvyšovania energetickej efektívnosti verejných bud
Začiatok kontroly
18.05.2017
Koniec kontroly
07.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2015/1060

Plnenie úloh Slovenskej republiky pri zabezpečovaní úspor energií
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2015/1060
Účel
Preveriť plnenie úloh SR pri zabezpečovaní úspor energií vrátane zhodnotenia dosiahnutých výsledkov
Začiatok kontroly
01.06.2015
Koniec kontroly
09.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_EF_KA_060_2015_1060.pdf
Veľkosť: 550 KB, Dátum zverejnenia: 09.08.2015

KA-008/2015/1060

Správnosť zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2014
Číslo kontrolnej akcie
KA-008/2015/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
23.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Environmentálny fond_KA-008_2015_1060_na zverejnenie.pdf
Veľkosť: 442 KB, Dátum zverejnenia: 23.04.2015

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
22.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-046/2014/1060

Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-046/2014/1060
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Začiatok kontroly
11.03.2014
Koniec kontroly
24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_Environmentálny fond_KA-046_2014_1060_1060-final-2.pdf
Veľkosť: 140 KB, Dátum zverejnenia: 24.04.2014

KA-025/2011/0004

"Kontrola systému registrácie daňových subjektov "
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2011/0004
Účel
Začiatok kontroly
02.05.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-017/2008/0003

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na výstavbu a rekonštrukciu čistiarní odpadových vôd a kanalizácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
21.05.2008
Koniec kontroly
29.07.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-048/2007/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami štátu, vynaloženými na ochranu ovzdušia a ozónovej vrstvy a kontrola plnenia medzinárodných záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-048/2007/0009
Účel
Začiatok kontroly
01.05.2007
Koniec kontroly
03.07.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť