Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolný Bar
Sídlo:
Dolný Bar 30, 93014 Dolný Bar
IČO:
00305367
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
01.03.2015
Koniec kontroly
01.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Dolny Bar_KA-002_2015_1110_1130.pdf
Veľkosť: 348 KB, Dátum zverejnenia: 01.04.2015

Späť