Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolná Lehota
Sídlo:
Dolná Lehota 162, 97698 Dolná Lehota
IČO:
00313351
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2020/1110

Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2020/1110
Účel
Preveriť správnosť a spoľahlivosť vykazovania, ako aj použitia návratných zdrojov financovania miest
Začiatok kontroly
31.05.2020
Koniec kontroly
14.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-074/2015/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2015/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právny
Začiatok kontroly
16.06.2015
Koniec kontroly
28.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_Obec Dolná Lehota_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 217 KB, Dátum zverejnenia: 28.07.2015

Späť