Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dlhá nad Kysucou
Sídlo:
Dlhá nad Kysucou 258, 02354 Dlhá nad Kysucou
IČO:
00313998
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
04.02.2015
Koniec kontroly
12.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Dlha nad Kysucou_002_2015_1110_1140.pdf
Veľkosť: 198 KB, Dátum zverejnenia: 12.04.2015

Späť