Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Nábrežie Rimavy 457 Hnúšťa
Sídlo:
Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa
IČO:
35991755
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-027/2022/1090

Športová infraštruktúra na základných školách
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2022/1090
Účel
Preveriť zabezpečenie obnovy športovej infraštruktúry ZŠ (rekonštrukcia a výstavba) samosprávou a je
Začiatok kontroly
02.02.2022
Koniec kontroly
14.03.2022
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
15.03.2015
Koniec kontroly
20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS JFR_KA_005_2015_1070_1070_publikovanie.pdf
Veľkosť: 505 KB, Dátum zverejnenia: 20.05.2015

Späť