Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola, Mierová 134, Svit
Sídlo:
Mierová 134, 05921 Svit
IČO:
36158267
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
10.03.2015
Koniec kontroly
20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS Mierova Svit_005_2015_1070_1110.pdf
Veľkosť: 372 KB, Dátum zverejnenia: 11.06.2015

Späť