Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dekýš
Sídlo:
SNP 39, 96901 Banská Štiavnica
IČO:
00320561
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-074/2015/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2015/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právny
Začiatok kontroly
08.06.2015
Koniec kontroly
04.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_Obec Dekýš_KA-074_2015_1070_1070.pdf
Veľkosť: 295 KB, Dátum zverejnenia: 04.08.2015

Späť