Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374
Sídlo:
Oščadnica 1374, 02301 Oščadnica
IČO:
37812271
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
09.03.2015
Koniec kontroly
08.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS s MS Oscadnica_KA-005_2015_1070_1140.pdf
Veľkosť: 343 KB, Dátum zverejnenia: 08.06.2015

Späť