Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Černochov
Sídlo:
Lesná 40/12, 07632 Černochov
IČO:
00331431
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
17.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Černochov_002_2015_1110_1090.pdf
Veľkosť: 157 KB, Dátum zverejnenia: 17.05.2015

Späť