Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Bzenica
Sídlo:
Bzenica 0, 96601 Bzenica
IČO:
00320552
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
22.02.2015
Koniec kontroly
15.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Bzenica_KA-002_2015_1110_1070 - publikovanie.pdf
Veľkosť: 507 KB, Dátum zverejnenia: 15.04.2015

Späť