Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Jana Amosa Komenského
Sídlo:
Komenského 1227/8, 92601 Sereď
IČO:
37836706
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
09.03.2015
Koniec kontroly
31.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zakladna skola Jana Amosa Komenskeho_KA-005_2015_1070_1130.pdf
Veľkosť: 277 KB, Dátum zverejnenia: 31.05.2015

Späť