Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov
Sídlo:
17. novembra 31, 08301 Sabinov
IČO:
36158143
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
09.03.2015
Koniec kontroly
15.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Zakladna skola Ulica 17. novembra 31_ SB_005_2015_1070_1110.pdf
Veľkosť: 107 KB, Dátum zverejnenia: 15.06.2015

Späť