Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou
Sídlo:
SNP 47, 05342 Krompachy
IČO:
42248809
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
16.03.2015
Koniec kontroly
20.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS s MS_SNP_005_2015_1070.pdf
Veľkosť: 484 KB, Dátum zverejnenia: 20.05.2015

Späť