Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď
Sídlo:
Ulica Fándlyho č. 763/7A, 92601 Sereď
IČO:
37839918
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
09.03.2015
Koniec kontroly
09.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Základná škola Juraja Fándlyho_KA-005_2015_1070_1130.pdf
Veľkosť: 108 KB, Dátum zverejnenia: 09.06.2015

Späť