Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Divadlo Nová scéna
Sídlo:
Živnostenská 1, 81214 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00164861
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
07.06.2015
Koniec kontroly
29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Divadlo Nova scena_064_2015_1030_1030.pdf
Veľkosť: 424 KB, Dátum zverejnenia: 29.09.2015

Späť