Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Bátka
Sídlo:
Bátka 161, 98021 Bátka
IČO:
00318604
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
19.02.2015
Koniec kontroly
14.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol na publikovanie_Obec Batka_002_2015_1110_1070.pdf
Veľkosť: 494 KB, Dátum zverejnenia: 14.04.2015

Späť