Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola, Cabajská 2, Nitra
Sídlo:
Cabajská 2, 94901 Nitra
IČO:
37865625
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
17.03.2015
Koniec kontroly
10.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS Cabajska_005_2015_1070_1100.pdf
Veľkosť: 455 KB, Dátum zverejnenia: 10.06.2015

Späť