Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Abrahám
Sídlo:
Abrahám 52, 92545 Abrahám
IČO:
00305855
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
29.01.2015
Koniec kontroly
19.03.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Abraham_KA-002/2015/1110_1130.pdf
Veľkosť: 332 KB, Dátum zverejnenia: 19.03.2015

Späť