Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Sasinkova 1, Lužianky
Sídlo:
Sasinkova 1, 95141 Lužianky
IČO:
37866745
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
29.03.2015
Koniec kontroly
07.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ZS s MS Luzianky_KA_005_2015_1070_1100_uplne znenie.pdf
Veľkosť: 110 KB, Dátum zverejnenia: 07.06.2015

Späť