Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzitná knižnica v Bratislave
Sídlo:
Michalská 1, 81417 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00164631
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
01.06.2015
Koniec kontroly
06.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Univerzitná knižnica v Bratislave.pdf
Veľkosť: 651 KB, Dátum zverejnenia: 06.10.2015

KA-028/2019/1140

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2019/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, v nadväznosti na hospodárnosť a účinno
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť