Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Štátne divadlo Košice
Sídlo:
Hlavná 58, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
31299512
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
01.06.2015
Koniec kontroly
29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Štátne divadlo Košice.pdf
Veľkosť: 6 MB, Dátum zverejnenia: 29.09.2015

Späť