Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Sídlo:
Balkánska 31, 85308 Bratislava-Rusovce
IČO:
00164780
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
07.06.2015
Koniec kontroly
29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Slovenský ľudový umelecký kolektív.pdf
Veľkosť: 639 KB, Dátum zverejnenia: 29.09.2015

Späť