Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský filmový ústav
Sídlo:
Grösslingová 32, 81109 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00891444
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
08.06.2015
Koniec kontroly
13.10.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Slovenský filmový ústav.pdf
Veľkosť: 193 KB, Dátum zverejnenia: 13.10.2015

Späť