Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenská národná knižnica
Sídlo:
nám. J.C.Hronského 1, 03601 Martin
IČO:
36138517
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-028/2019/1140

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2019/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, v nadväznosti na hospodárnosť a účinno
Začiatok kontroly
16.07.2019
Koniec kontroly
28.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
01.06.2015
Koniec kontroly
29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Slovenská národná knižnica.pdf
Veľkosť: 243 KB, Dátum zverejnenia: 29.09.2015

Späť