Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mesto Sereď
Sídlo:
Námestie republiky 1176/10, 92601 Sereď
IČO:
00306169
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-004/2024/1140

Systém programového rozpočtovania v územnej samospráve
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2024/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť nastavenie účinnosti systému programového rozpočtovania v územnej samospráve.
Začiatok kontroly
08.04.2024
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-038/2020/1100

Kontrola nakladania s majetkom mesta Sereď a jeho obchodných spoločností
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2020/1100
Účel
Preveriť postup mesta Sereď a jeho obchodných spoločností pri nakladaní s majetkom mesta a zhodnotiť
Začiatok kontroly
15.12.2020
Koniec kontroly
30.03.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-020/2018/1070

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2018/1070
Účel
Zhodnotenie stavu triedeného zberu komunálneho odpadu vo vzťahu k plneniu cieľov EÚ
Začiatok kontroly
13.08.2018
Koniec kontroly
12.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2017/1140

eGovernment a informačné systémy obcí a miest
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2017/1140
Účel
Posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie služieb eGovernment obcí a m
Začiatok kontroly
28.02.2017
Koniec kontroly
26.04.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2015/1070

Financovanie regionálneho školstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2015/1070
Účel
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR a rozpočtu obcí na fi
Začiatok kontroly
09.03.2015
Koniec kontroly
09.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mesto Sereď_KA-005_2015_1070_1130.pdf
Veľkosť: 137 KB, Dátum zverejnenia: 09.06.2015

KA-045/2011/0007

Kontrola plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa hlavných kategórií vo vybraných mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov, ktoré nie sú okresnými mestami
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2011/0007
Účel
Začiatok kontroly
13.02.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť