Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Župkov
Sídlo:
Župkov 12, 96671 Župkov
IČO:
00321133
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
16.06.2015
Koniec kontroly
17.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Župkov.pdf
Veľkosť: 525 KB, Dátum zverejnenia: 17.09.2015

KA-053/2010/0004

Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-053/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
11.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť