Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Vyhne
Sídlo:
Vyhne 0, 96602 Vyhne
IČO:
00321109
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
22.02.2015
Koniec kontroly
14.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Vyhne_KA-002_2015_1110_1070 - publikovanie.pdf
Veľkosť: 306 KB, Dátum zverejnenia: 14.04.2015

KA-016/2011/0003

"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
03.10.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť