Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Trenč
Sídlo:
Trenč 11, 98532 Veľká nad Ipľom
IČO:
00647349
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-074/2015/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2015/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právny
Začiatok kontroly
09.06.2015
Koniec kontroly
10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Trenč_KA-074_2015_1070_1070 na publikovanie.pdf
Veľkosť: 258 KB, Dátum zverejnenia: 10.08.2015

Späť