Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Štefanov nad Oravou
Sídlo:
Štefanov nad Oravou 0, 02744 Štefanov nad Oravou
IČO:
00314889
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-002/2015/1110

Dlhová politika vybraných miest a obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-002/2015/1110
Účel
Kontrola spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
12.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Stefanov nad Oravou_002_2015_1110_1140.pdf
Veľkosť: 205 KB, Dátum zverejnenia: 12.04.2015

Späť