Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Slanská Huta
Sídlo:
Slanská Huta 68, 04417 Slanská Huta
IČO:
00691330
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
15.06.2015
Koniec kontroly
07.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Slanská Huta.pdf
Veľkosť: 619 KB, Dátum zverejnenia: 07.09.2015

Späť