Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Rabča
Sídlo:
Hlavná 426, 02944 Rabča
IČO:
00314838
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
10.06.2015
Koniec kontroly
09.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Rabča.pdf
Veľkosť: 493 KB, Dátum zverejnenia: 09.09.2015

KA-034/2012/1070

Kontrola efektívnosti vkladov majetku obcí do obchodných spoločností
Číslo kontrolnej akcie
KA-034/2012/1070
Účel
Preveriť efektívnosť majetkových vkladov do obchodných spoločností a zistiť plnenie zámerov s akými
Začiatok kontroly
14.03.2012
Koniec kontroly
27.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-042/2008/0002

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
11.03.2008
Koniec kontroly
02.04.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť