Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Oravce
Sídlo:
Oravce 53, 97633 Oravce
IČO:
00313653
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-074/2015/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-074/2015/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právny
Začiatok kontroly
14.06.2015
Koniec kontroly
30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol o výsledku kontroly_Obec Oravce_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 221 KB, Dátum zverejnenia: 30.07.2015

Späť