Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Nitrianska Streda
Sídlo:
Nitrianska Streda 1, 95616 Nitrianska Streda
IČO:
00310832
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
11.06.2015
Koniec kontroly
16.09.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Nitrianska Streda.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 16.09.2015

Späť